Centrarea pe persoane

Fundatia MGH – realizeaza atat o evaluare a nevoilor beneficiarului cat si evaluarea complexa a cazului.

MOTIVATIA evaluarii initiale si a evaluarii complexe:

 Fundatia MGH – considera esentiala relatia dintre evaluarea individuala si planul de interventie al beneficiarului. Dupa o evaluare cat mai complexa a beneficiarului (referitoare la toate aspectele vietii sale) se trece la intocmirea planului de interventie carea are la baza:

          PROGRAM DE INTERVENTIE SPECIFICA(PIS)

 PIS contine:

I). Evaluarea situatiei beneficiarului ( date personale, istoric, relatia cu familia):

a) Date medicale ( monitorizare clinica si a tratamentului; igiena si ingrijirea personala, tratamente diverse, de specialitate, de stomatologie, nutritie si dieta, educatie pentru sanatate);

b). Personalitatea ( dezvoltarea psihologica: comportament, imaginea de sine, dimensiunea afectiva, dimensiunea relationala, comportament de risc, dezvoltarea intelectual cognitiva, trasaturi de caracter);

c). Evolutia scolara ( rezultate la invatatura, integrarea in colectivitate);

d). Orientarea profesionala ( trasaturi aptitudinale, deprinderi de viata);

e). Pregatirea profesionala ( cursuri de pregatire si perfectionare profesionala; locuri de munca si perioada de activitate);

f). Pasiuni – interese privind petrecerea timpului liber.

 II). Fisa de monitorizare a evolutiei:

a). Nevoile tanarului;

b). Obiective: pe termen scurt, mediu si lung;

c). Activitati propuse;

d). Planificarea in timp;

e). Metode de lucru;

f). Sarcinile responsabilului de PIS;

g). Responsabilitatile tanarului ;

h). Evaluarea.

Atat PIP-ul cat si PIS-urile tin cont de varsta, sex, gradul de dezvoltare si maturizare, etnia, cultura si religia beneficiarului serviciului. Beneficiarul si familia naturala/reprezentantul legal sunt implicati in eleborarea PIP si PIS si cunoec continuturile acestora. Beneficiarul sau parintii naturali pot cere revizuirea PIP sau PIS de cate ori considera necesar.

Revizuirea PIP si PIS se face ori de cate ori intervin schimbari in viata beneficiarului sau periodic, in functie de durata PIP. Modificarile sunt avizate de coordonatorul serviciului rezidential si de managerul de caz si sunt consemnate in dosarul copilului.

MOTIVATIA  elaborarii si implementarii planului individual de interventie pe baza rezultatelor evaluarii:

PIP si PIS reprezinta instrumente de lucru de maxima importanta in furnizarea de servicii Nike Free Pas Cher Femme , atat pentru beneficiarul serviciului de tip rezidential cat si pentru furnizorul de servicii.